Wat is het doel van SportQuest?

SportQuest wil duurzame relaties bouwen! Door middel van sport wil SportQuest jongeren samenbrengen om met hen te sporten, hen een stuk te trainen maar ook willen we ons geloof delen.

Geloof, jongeren en sport samenbrengen

GELOOF: Als SportQuest hebben we, op grond van de Bijbel, de zekerheid dat God bestaat, van ons houdt en een vriendschap met ons en ieder die wij ontmoeten wilt aangaan. Vanuit deze zekerheid willen we Gods liefde in woord en daad laten zien aan anderen.

JONGEREN: SportQuest wil christen en niet christen jongeren, jongens en meisjes, jonge en oudere jongeren, met verschillende culturen en talen, verschillende gedachten, verschillende levens, verschillende ervaringen samenbrengen en bereiken.

SPORT: SportQuest wil zijn visie rondom sport verwoorden in het 5 letterwoord: SPORT. Zo staat de S voor Spel en strategie, de P voor plezier en ploeg, de O voor opvoeding en oefening, de R voor relatie en de T voor training en team.

SAMENBRENGEN: SportQuest wil landen, gebed, kerken en initiatieven samenbrengen in eenheid en vriendschap tot eer en glorie van God. SportQuest gaat niet enkel om sport, het gaat om het bouwen aan Gods Koninkrijk. Door Gods kracht en genade komen jongeren tot geloof en worden gemeenten bemoedigd en opgebouwd. Sport is dé taal, jongeren de doelgroep, gemeenten de sleutel, en relatie de noodzaak!

 
 
 
SportQuest België © onderdeel van Evangelisch Jeugdverbond